ŞANLIURFA BİRECİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI.

İlçemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı 11 Temmuz Ortaokul Toplantı salonunda yapıldı. Toplantı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İşveren Vekili Muhammed Raşid ÇETİN başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı M. Kemal IŞIK ve tüm okul  müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI.

Toplantının açılışında konuşan Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı M. Kemal IŞIK İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Koordinesinde 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun ve 2014/16 sayılı Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunun oluşturduklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

             Düzenlenen toplantıda öncelikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının kurum yöneticilerine getirdiği yükümlülükler, sorumlulukların neler olduğu,  oluşturulacak kurul ve ekipler, hazırlanacak acil durum planları, tahliye planlar ile yapılacak risk analizleri  hakkında detaylı bilgiler verildi.

           İş Güvenliği Uzmanı  M.Kemal IŞIK , İş Sağlığı ve Güvenliğinin öncelikli hedefi ;  çalışanları iş  kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak olduğunu, iş kazalarının %98 ı ve meslek hastalıklarının %100 gerekli tedbirlerinin alınması ile önlenebileceğini belirtti.

ILO İstatistiklerine Göre Dünya’da;

• Her yıl 120.000.000 iş kazası uğramakta,

• Bunlardan 210.000 ölümcül sonuçlar doğurmakta,

• Her bir saniyede 3 iş kazası olmakta,

• Her 3 dakikada 1 kişi ölmektedir.

Ülkemizde her gün;

  • 172 iş kazası olmakta,
  • 4 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte,
  • 6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir dedi.

Ölümlü iş kazaları istatistiklerinde Avrupa´da 1.sırayı, Dünyada ise 3. sırayı olduğumuzu belirtti.

Yönetmelik ile görev ve sorumluluklar netleştirilmiştir. 
Kanunun 4.maddesinde işverenin genel yükümlülüğü başlığı altında aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.”

 

         Yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda katılımcılarının sorularını İş Güvenliği Uzmanı M. Kemal IŞIK  cevaplandırdı. Gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

Meydan Mahallesi Ferit Aydın Mirkelam Caddesi Hükümet Konağı No21 Kat3 63400 Birecik/Şanlıurfa - 0414 652 78 79 652 20 04

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.